Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Khác

Rau Quế Tím (0.3g)

25,000đ

Tía Tô Đất (0.1g)

25,000đ

Củ Cần Tây (0.5g)

20,000đ

Mùi Tây (2g)

20,000đ

Ngò Thơm (2g)

20,000đ

Xô Thơm - Sage (0.3g)

25,000đ

Rau Mù Tạt Tím (0.5g)

25,000đ

Mùi Tây (4g)

30,000đ

Hẹ (1g)

11,000đ

Củ Mùi Tây (2g)

25,000đ

Xô Thơm - Sage (0.5g)

30,000đ

Rau Mù Tạt (0.5g)

25,000đ

Củ Mùi Tây (2g)

20,000đ

Tỏi Tây (2g)

14,000đ

Tía Tô (2g)

15,000đ

Ngò Gai (5g)

14,000đ

Ngò Bạc Liêu (20g)

13,000đ

Rau Kinh Giới (5g)

17,000đ

Kinh Giới Dại (0.5g)

30,000đ

Lưu Ly (0.5g)

30,000đ

Rau Quế Tím (0.3g)

25,000đ

Tía Tô Đất (0.1g)

25,000đ

Củ Cần Tây (0.5g)

20,000đ

Mùi Tây (2g)

20,000đ

Ngò Thơm (2g)

20,000đ

Xô Thơm - Sage (0.3g)

25,000đ

Rau Mù Tạt Tím (0.5g)

25,000đ

Mùi Tây (4g)

30,000đ

Hẹ (1g)

11,000đ

Củ Mùi Tây (2g)

25,000đ

Xô Thơm - Sage (0.5g)

30,000đ

Rau Mù Tạt (0.5g)

25,000đ

Củ Mùi Tây (2g)

20,000đ

Tỏi Tây (2g)

14,000đ

Tía Tô (2g)

15,000đ

Ngò Gai (5g)

14,000đ

Ngò Bạc Liêu (20g)

13,000đ

Rau Kinh Giới (5g)

17,000đ

Kinh Giới Dại (0.5g)

30,000đ

Lưu Ly (0.5g)

30,000đ

Mùi Tàu Biển (0.2g)

30,000đ

Tía Tô Đất (0.2g)

30,000đ

Mùi Tây (2g)

25,000đ

Ngò Tây (3g)

20,000đ

Mùi Tây (2g)

20,000đ

Lá Sương (0.02g)

25,000đ

Kinh Giới Ngọt (0.1g)

25,000đ

Cây Tỏi Gấu (0.5g)

25,000đ