Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Húng - Quế

Húng Quế Chanh (0.3g)

25,000đ

Quế Tím (0.6g)

25,000đ

Rau Quế Mix (0.3g)

20,000đ

Sweet Basil (0.3g)

25,000đ

Húng Chanh (0,3g)

25,000đ

Rau Quế Lá Tím (0.3g)

20,000đ

Rau Quế (5g)

13,000đ

Quế Lá Tím (0.3g)

25,000đ

Sweet Basil (0.5g)

25,000đ

Rau Quế Mix (0.3g)

25,000đ

Húng Chanh Tây (0.3g)

25,000đ

Sweet Basil (0.3g)

25,000đ

Húng Quế (0.2g)

20,000đ

Quế (0.3g)

20,000đ

Rau Quế Hy Lạp (0.2g)

25,000đ

Quế Tím (0.3g)

20,000đ

Húng Quế Chanh (0.3g)

25,000đ

Quế Tím (0.6g)

25,000đ

Rau Quế Mix (0.3g)

20,000đ

Sweet Basil (0.3g)

25,000đ

Húng Chanh (0,3g)

25,000đ

Rau Quế Lá Tím (0.3g)

20,000đ

Rau Quế (5g)

13,000đ

Quế Lá Tím (0.3g)

25,000đ

Sweet Basil (0.5g)

25,000đ

Rau Quế Mix (0.3g)

25,000đ

Húng Chanh Tây (0.3g)

25,000đ

Sweet Basil (0.3g)

25,000đ

Húng Quế (0.2g)

20,000đ

Quế (0.3g)

20,000đ

Rau Quế Hy Lạp (0.2g)

25,000đ

Quế Tím (0.3g)

20,000đ