Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Hành

Hành Lá (1g)

20,000đ

Hành Lá (1g)

20,000đ

Hành Gốc Đỏ (1g)

20,000đ

Hành Gốc Đỏ (1g)

25,000đ

Hành Gốc Đỏ (0.3g)

20,000đ

Hành Lá Trắng (2g)

15,000đ

Củ Hành Đỏ (2g)

35,000đ

Hành Ba-Rô (1g)

25,000đ

Hành Lá (1g)

20,000đ