Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Hành

Hành Gốc Đỏ (0.3g)

20,000đ

Hành Lá Trắng (2g)

15,000đ

Củ Hành Đỏ (2g)

35,000đ

Hành Ba-Rô (1g)

25,000đ

Hành Lá (1g)

20,000đ

Hành Lá (1g)

20,000đ

Hành Lá (1g)

20,000đ

Hành Gốc Đỏ (1g)

20,000đ

Hành Gốc Đỏ (1g)

25,000đ