Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Kiểng Lá

Đồng Rub Bạc (0.25g)

25,000đ

Lá Màu Mix (0.05g)

25,000đ

Tía Tô Kiểng (0.05g)

25,000đ

Mã Đề Rũ (15 hạt)

30,000đ

Heuchera Tím (0.01g)

25,000đ

Dền Kiểng (0.1g)

25,000đ

Dền Lá Kiểng (0.08g)

25,000đ

Cây Mắc Cỡ (0.1g)

25,000đ

Mã Đề (0.1g)

25,000đ

Trinh Đằng (5 hạt)

30,000đ

Ngân Diệp (0.2g)

25,000đ

Thù Dù Nhật (5 hạt)

25,000đ

Tùng Bách (0.1g)

30,000đ

Thúy Ngân (0.5g)

25,000đ