Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Khác

Địa Đinh Tím (50 hạt) date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Thiên Trúc Quỳ (6 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hoa Trường Anh (60 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Mạch Tiên Ong (20 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dạ Anh Thảo (50 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bông Phấn Mix (22 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hồng hoa (40 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Kim Ngân Hoa Leo (0,08g)

25,000đ

Hoa Mắt Nai (0,2g) Date 12.2016

-50%
12,500đ 25,000đ

Hoa Hồng Ri Mix (0.2g)

25,000đ

Hương Tuyết Cầu (0.45g)

35,000đ

Iris Vàng (30 hạt)

10,000đ

Iris Xanh (30 hạt)

10,000đ

Thạch Thảo Mix (0,1g)

25,000đ

Hoa Lanh Mix (0.2g)

25,000đ

Hoa Thanh Anh (4 hạt)

25,000đ

Địa Đinh Tím (50 hạt) date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Thiên Trúc Quỳ (6 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hoa Trường Anh (60 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Mạch Tiên Ong (20 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dạ Anh Thảo (50 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bông Phấn Mix (22 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hồng hoa (40 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Kim Ngân Hoa Leo (0,08g)

25,000đ

Hoa Mắt Nai (0,2g) Date 12.2016

-50%
12,500đ 25,000đ

Hoa Hồng Ri Mix (0.2g)

25,000đ

Hương Tuyết Cầu (0.45g)

35,000đ

Iris Vàng (30 hạt)

10,000đ

Iris Xanh (30 hạt)

10,000đ

Thạch Thảo Mix (0,1g)

25,000đ

Hoa Lanh Mix (0.2g)

25,000đ

Hoa Thanh Anh (4 hạt)

25,000đ

Thục Quỳ (0.2g)

25,000đ

Geum Chiloense (0,1g)

25,000đ

Hoàng Anh Mix (0.1g)

25,000đ

Hoa Sen Mix (5 hạt)

30,000đ

Hoa Sen Mix (10 hạt)

50,000đ

Tử La Lan Mix (0.1g)

25,000đ

Iberis Umbellata (0.2g)

25,000đ

Cát Cánh Mix (0,06g) Date 12.2016

-50%
12,500đ 25,000đ

Hoa Thu La (30 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ