Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Cúc Các Loại

Cúc Mắt Đen Rũ (15 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Châu Phi (15 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Su-Si Vàng (50 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Lá Nho Mix (30 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Hoàng Tinh (50 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Huân Chương (0.05g)

25,000đ

Cúc Lá Nho Mix (0,005g)

30,000đ

Thanh Cúc Mix (0.2g)

25,000đ

Cúc Châu Phi (15 hạt)

25,000đ

Cúc Cầu Vòng (0.1g)

25,000đ

Cúc Cầu Vòng Rũ (50 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Indo (50 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Cánh Kép (0.3g) Date 12.2016

-50%
10,000đ 20,000đ

Cúc Đại Đóa Mix (10 hạt) Date 12.2016

-50%
10,000đ 20,000đ

Cúc Mắt Đen Rũ (15 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Châu Phi (15 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Su-Si Vàng (50 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Lá Nho Mix (30 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Hoàng Tinh (50 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Huân Chương (0.05g)

25,000đ

Cúc Lá Nho Mix (0,005g)

30,000đ

Thanh Cúc Mix (0.2g)

25,000đ

Cúc Châu Phi (15 hạt)

25,000đ

Cúc Cầu Vòng (0.1g)

25,000đ

Cúc Cầu Vòng Rũ (50 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Indo (50 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cúc Cánh Kép (0.3g) Date 12.2016

-50%
10,000đ 20,000đ

Cúc Đại Đóa Mix (10 hạt) Date 12.2016

-50%
10,000đ 20,000đ

Cúc Su Si (15-20 hạt)

15,000đ

Cúc Xanh (15-20 hạt)

15,000đ

Cúc Châu Phi (0.5g)

30,000đ

Cúc Kim Tiền (2g)

30,000đ

Cúc Ba Tư Mix (1g)

35,000đ

Cúc Bất Tử Mix (1g)

35,000đ

Cúc Hà Lan (0.3g)

30,000đ

Cúc Trái Thông (0.5g)

30,000đ

Cúc Duyên (0.5g)

25,000đ

Cúc Cầu Vòng (0.3g)

30,000đ