Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Dưa Lưới - Dưa Lê

Dưa lê Vàng (1g)

25,000đ

Dưa lê Vàng Dài (1g)

25,000đ

Dưa lê Vàng Dài (1g)

25,000đ

Dưa lê F1 (15 hạt)

25,000đ

Dưa lưới (1g)

25,000đ

Dưa lưới (5 hạt)

20,000đ

Dưa lưới (1g)

25,000đ

Dưa lưới (5 hạt)

20,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lê Vàng (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (0.5g)

25,000đ

Dưa Lưới (0.5g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa lê Vàng (1g)

25,000đ

Dưa lê Vàng Dài (1g)

25,000đ

Dưa lê Vàng Dài (1g)

25,000đ

Dưa lê F1 (15 hạt)

25,000đ

Dưa lưới (1g)

25,000đ

Dưa lưới (5 hạt)

20,000đ

Dưa lưới (1g)

25,000đ

Dưa lưới (5 hạt)

20,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lê Vàng (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (0.5g)

25,000đ

Dưa Lưới (0.5g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Popoca (0.5g)

16,000đ

Dưa Lưới F1 (0.5g)

25,000đ

Dưa Lê (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lưới (1g)

25,000đ

Dưa Lê (1g)

20,000đ