Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Dưa Leo

Dưa Leo F1 (0.3g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo Dài (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo Mix (0.04g)

25,000đ

Dưa Leo Dài F1 (0,5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột F1 (0.3g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo Dài F1 (0.25g)

25,000đ

Dưa Leo Bao Tử (0.3g)

20,000đ

Dưa Leo F1 (0.3g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo Dài (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo Mix (0.04g)

25,000đ

Dưa Leo Dài F1 (0,5g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo (0.5g)

25,000đ

Dưa Chuột F1 (0.3g)

25,000đ

Dưa Chuột (0.5g)

25,000đ

Dưa Leo Dài F1 (0.25g)

25,000đ

Dưa Leo Bao Tử (0.3g)

20,000đ

Dưa Leo F1 (1g)

15,000đ

Dưa Leo (2g)

30,000đ

Dưa Leo Tessa F1 (2g)

35,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Leo F1 (0.3g)

20,000đ

Dưa Leo F1 (10 hạt)

25,000đ

Dưa Chuột F1 (0.25g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (0.25g)

25,000đ

Dưa Leo Dài F1 (0.25g)

25,000đ