Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Bí Ngồi

Bí Ngồi Xanh (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Sọc (1g)

20,000đ

Bí Ngồi Xanh F1 (2g)

30,000đ

Bí Ngồi Vàng (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Trắng (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Xanh (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Sọc (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Sọc (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Trắng (1,5g)

20,000đ

Bí Ngồi Vàng (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Mix (2g)

25,000đ

Bí Ngồi Xanh (1,5g)

20,000đ

Bí Ngồi Vàng F1 (2g)

35,000đ

Bí Ngồi Trắng (1.5g)

25,000đ

Bí Ngồi Xanh (1.5g)

25,000đ