Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Bí Ngô

Bí Ngô (2g)

25,000đ

Bí Ngô Khía (2g)

25,000đ

Bí Ngô 8kg (5 hạt)

25,000đ

Bí Ngô 7kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô 16kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô (1g)

25,000đ

Bí Đỏ (2g)

25,000đ

Bí Ngô 4-5kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô Hồng (2g)

25,000đ

Bí Ngô Dài (2g)

25,000đ

Bí Spaghetti (2g)

25,000đ

Bí Hạt Đậu (1g)

25,000đ

Bí Ngô Sọc (2g)

25,000đ

Bí Ngô Tròn (2g)

25,000đ

Bí Hạt Đậu F1 (2g)

18,000đ

Bí Đỏ F1 (2g)

16,000đ

Bí Spaghetti (1.5g)

25,000đ

Bí Đỏ (3g)

30,000đ

Bí Ngô (2g)

25,000đ

Bí Ngô Khía (2g)

25,000đ

Bí Ngô 8kg (5 hạt)

25,000đ

Bí Ngô 7kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô 16kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô (1g)

25,000đ

Bí Đỏ (2g)

25,000đ

Bí Ngô 4-5kg (2g)

25,000đ

Bí Ngô Hồng (2g)

25,000đ

Bí Ngô Dài (2g)

25,000đ

Bí Spaghetti (2g)

25,000đ

Bí Hạt Đậu (1g)

25,000đ

Bí Ngô Sọc (2g)

25,000đ

Bí Ngô Tròn (2g)

25,000đ

Bí Hạt Đậu F1 (2g)

18,000đ

Bí Đỏ F1 (2g)

16,000đ

Bí Spaghetti (1.5g)

25,000đ

Bí Đỏ (3g)

30,000đ

Bí Ngô Dài (1.5g)

25,000đ

Bí Đỏ (2g)

25,000đ