Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Bí Đĩa Bay

Bí Đĩa Bay Vàng (1g)

25,000đ

Bí Dĩa Bay Mix (1g)

25,000đ

Bí Đĩa Bay Mix (8 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Đĩa Bay Trắng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vương Miện (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Đĩa Bay Xanh (2g)

30,000đ