Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Bầu

Bầu Dài 2m (5 hạt)

25,000đ

Bầu Sao F1 (1g)

14,000đ

Bầu Hồ Lô Sao (2g)

13,000đ

Bầu Lai F1 (1g)

14,000đ