Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0
Dưa hấu
Dưa leo
Bầu dài
Bí đỏ

Bầu Lai F1 (1g)

14,000đ

Bầu Sao F1 (1g)

14,000đ

Bí Đao Chanh F1 (0.2g)

14,000đ

Bí Đỏ F1 (2g)

16,000đ

Bí Hạt Đậu F1 (2g)

18,000đ

Dưa Leo F1 (1g)

15,000đ

Khổ Qua F1 (2g)

18,000đ

Mướp Hương (1g)

15,000đ

Mướp Khía (1g)

15,000đ

Bầu Hồ Lô Sao (2g)

13,000đ

Bí Đậu Ăn Non (1g)

12,000đ

Dưa Gang (1g)

12,000đ

Dưa Popoca (0.5g)

16,000đ

Khổ Qua Rừng (1g)

15,000đ

Khổ Qua Tây (2g)

15,000đ

Khổ Qua Xanh Santa (1g)

13,000đ

Bí Spaghetti (2g)

25,000đ

Dưa Leo F1 (0.3g)

25,000đ