Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0
Dưa hấu
Dưa leo
Bầu dài
Bí đỏ

Bí Đĩa Bay Mix (8 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vương Miện (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Đốm (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Khổng Quả To (5 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Cam (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Đĩa Bay Trắng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dưa Leo Lông Vàng (30 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sừng (4 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Khổ Qua (10 hạt) Date 09.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô (4 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dưa Leo Mix (20 hạt) Date 01.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Vỏ Sọc (8 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Lai F1 (1g)

14,000đ

Bầu Sao F1 (1g)

14,000đ

Bí Đao Chanh F1 (0.2g)

14,000đ

Bí Đỏ F1 (2g)

16,000đ

Bí Hạt Đậu F1 (2g)

18,000đ

Dưa Leo F1 (1g)

15,000đ