Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0
Dưa hấu
Dưa leo
Bầu dài
Bí đỏ

Bí Đĩa Bay Mix (8 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vương Miện (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Vỏ Đốm (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Đốm (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Khổng Quả To (5 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Cam (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Đĩa Bay Trắng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dưa Leo Lông Vàng (30 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sừng (4 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô (4 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dưa Leo (20 hạt) Date 08.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dưa Leo Mix (20 hạt) Date 01.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Vỏ Sọc (8 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Lai F1 (1g)

14,000đ

Bầu Sao F1 (1g)

14,000đ

Bí Đao Chanh F1 (0.2g)

14,000đ

Bí Đỏ F1 (2g)

16,000đ

Bí Hạt Đậu F1 (2g)

18,000đ