Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0

Bí Kiểng

Bí Kiểng (6 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Sọc (20 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mũ Vàng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 01.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sần (10 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Kiểng Mini (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kim Cương (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng Khía (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mix (0,25g) Date 12.2016

-50%
12,500đ 25,000đ

Bí Kiểng (0,5g)

25,000đ

Bí Ngô Mix (2g)

30,000đ

Bí Ngô Kiểng (0,5g)

25,000đ

Bí Kiểng (6 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Sọc (20 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mũ Vàng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 01.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sần (10 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Kiểng Mini (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kim Cương (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng Khía (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mix (0,25g) Date 12.2016

-50%
12,500đ 25,000đ

Bí Kiểng (0,5g)

25,000đ

Bí Ngô Mix (2g)

30,000đ

Bí Ngô Kiểng (0,5g)

25,000đ