Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0
dâu tây

Bắp Dứa (10 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Trái Hồng Đăng (50 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dâu Tây Trắng (20 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sần (10 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mũ Vàng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Sọc (20 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Kiểng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cây Qua Lâu (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (6 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Hồ Lô (1g)

15,000đ

Dâu Tây Vàng (0.04g)

25,000đ

Bí Kiểng (0,5g)

25,000đ

Dâu Tây Vàng (0.03g)

25,000đ

Dâu Tây Trắng (0,04g)

25,000đ

Dâu Tây Đỏ (0,03g)

25,000đ

Dâu Tây Đỏ (0,03g)

25,000đ

Dâu Núi (20 hạt)

25,000đ