Hotline: 0908083933 (Zalo) - Giờ mở cửa 08h00 - 10h00 và 13h30 - 18h00 (CN nghỉ buổi chiều)
0
dâu tây

Bí Kiểng Khía (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bắp Dâu (15 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hồ Lô Tí Hon (2 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Hồ Lô Đầu Hạc (4 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kim Cương (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bắp Dứa (10 hạt) Date 07.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Kiểng Mini (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Trái Hồng Đăng (50 hạt) Date 05.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Dâu Tây Trắng (20 hạt) Date 06.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Vỏ Sần (10 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 01.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Ngô Mũ Vàng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Sọc (20 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Kiểng (8 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Cây Qua Lâu (8 hạt) Date 04.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bắp Mini (15 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bí Kiểng (6 hạt) Date 03.2017

-50%
7,500đ 15,000đ

Bầu Hồ Lô (1g)

15,000đ